אודות כנס 2017


slider-2017

הכנס “דיאלוג בעיר מעורבת – נפגשים ומחדשים“, הינו החמישי בסדרת כנסים העוסקים במורכבות החיים בערים מעורבות. ארבעת הכנסים הקודמים התקיימו ביוזמה והובלה משותפת של הקרן לירושלים ומדרשת אדם והשנה, לכנס החמישי הצטרפה עמותת בסוד שיח. הכנס התמקד בקידום הדיאלוג בחברה הישראלית כחברה רב-תרבותית ורב-לאומית, ובחידוש דרכי המפגש והשיח בין חבריה.

הכנס התקיים במרכז ציפורי, יער ירושלים, 15-14 בנובמבר 2017, כ”ה-כ”ו בחשון, תשע”ח.  

בשנים האחרונות אנו עדים להקצנה וקיטוב בחברה הישראלית הבא בין היתר לביטוי בתופעות ואירועי של אלימות גוברת, גילויי גזענות וחוסר סובלנות. חלק מאירועים אלו ניתן להבין על רקע הסכסוך המתמשך בין יהודים לערבים, ואילו את האחרים על בסיס המחלוקות הקשות בחברה הישראלית בין דתיים לחילוניים ובין קבוצות אתניות ולאומיות שונות. אולם, בצדם אנו עדים לפעילות ענפה לקירוב בין קבוצות מקוטבות, לקידום הדיאלוג והעשייה המשותפת.

ניסיון רב הצטבר בישראל ובעולם ביצירת מפגשי דיאלוג יזומים בין קבוצות מקוטבות – לאומיות, דתיות, אתניות, מגדריות, גילאיות, ואחרות. פותחו מודלים שונים הנבדלים האחד מהשני במטרותיהם, בדרך העבודה, באוכלוסיות הנפגשות, ברקע התיאורטי העומד בבסיסן ובממדים שונים נוספים. בעוד חלק מהמפגשים מיועדים להעמקת ההיכרות, צמצום הניכור ופירוק סטראוטיפים, אחרות מבקשות ליצור שינוי מציאות ממצב של יחסי כוח לא שווים בין המשתתפים לחוויית שוויון, וכן קידום פתרונות דמוקרטיים ממשיים לסכסוכים הפנימיים והחיצוניים בין אזרחי מדינת ישראל לבין עצמם ובין ישראל לשכנותיה.  עם זאת לרובם הנחות יסוד משותפות –  יש ערך רב למפגש האנושי, כמייצר קרבה, מצמצם סטריאוטיפים וניכור.

בכנס “דיאלוג בעיר מעורבת – נפגשים ומחדשים” נעשה מאמץ להביא את מגוון המודלים  לדיאלוג ולאפשר למשתתפים בו – אנשי מקצוע והציבור הרחב – להתנסות, ללמוד ולחוות שיטות מפגש שונות, לבחון את השיח הקיים, מחד; ולברר כיצד יכולים ארגוני הדיאלוג והפעילים בתחום להתארגן מחדש כדי לפעול בצורה אפקטיבית מול התהליכים המפרקים.

במהלך שני ימי הכנס התקיימו 38 סדנאות בקבוצות קטנות אותן הנחו נציגי 33 ארגוני דיאלוג מהארץ ומחו”ל בנוסף להרצאת אורחת מקפריסין. בכל רצועת זמן נערכו כשבע שמונה סדנאות שונות במרחבים השונים של קמפוס ציפורי, כאשר המשתתפים חזרו והתכנסו להפסקות קפה, ארוחות ודיוני עיבוד וסיכום במליאה.

סדנאות העיבוד שהתקיימו בסופו של היום הראשון בחנו את חווית המפגש והמתודות שהמשתתפים נחשפו. לסיכום הכנס בערב היום השני, התקיימו במליאה דיונים סביב שולחנות עגולים שבחנו את דרכי הקשר ושיתופי הפעולה האפשריים בין הארגונים השונים שנטלו חלק בכנס.

מופעי ואירועי התרבות שהיו בשני ערבי הכנס הוסיפו מימד חוויתי נוסף למפגש ולדיאלוג. המופע התיאטרלי “מוזיאון במזוודה” של השחקן עלמו אישטה הציג את המפגש בין התרבות האתיופית לתרבות הישראלית, בסימן חג הסיגד. טורניר שש-בש ומופע דבקה, שאורגן ע”י עמותת כולנא – עמותה יהודית-ערבית, ממזרח ומערב ירושלים הפגיש את הנוכחים עם המוזיקה והתרבות הערבית-פלסטינית והדגים מפגש בין צעירים יהודים וערבים בירושלים.