גבעת חביבה “אזוריות משותפת”


mixed_cities_conference_2017-116

הנחיה: סאמר עתאמנה, מנהל מח’ החינוך

בסדנא הציגו את המודל: “מנטיקתנא – האזור שלנו” המציע בניית שותפויות בין יהודים וערבים מבוססת על קרבה גאוגרפית בין שכנים מקהילות שונות הנמצאות במתח לאומי במטרה לייצר אלטרנטיבה של שוויון וסולידריות. בסדנא בחנו כיצד מובילים שינויים ובונים שותפויות בין יהודים וערבים, ומהם הכלים להובלת שינוי באזור מוגדר בו מתגוררות אוכלוסיות שונות יחדיו. העקרונות המרכזיים של המודל:

  • עיסוק בנושאים אזוריים כבסיס ללמידה ודיאלוג – במטרה להגביר את האזוריות המשותפת.
  • יצירת מערכת יחסי עבודה קבועים בין בתי ספר, הנשענת על תשתית אזורית הנתמכת על ידי ראשי רשויות ומנהלי מחלקות חינוך.
  • למידה משתפת סביב מקצועות הקיימים בתוכנית הלימודים כגון גאוגרפיה, אזרחות, היסטוריה, ספרות ועוד.
  • רב גילאיות ושיתוף היקף גדול של תלמידים.
  • בניית מודלים של עבודה המותאמים לכל בית ספר על ידי צוותי החינוך.

logo-2