בית הספר הדו-לשוני: “נרטיבים בהוראת היסטוריה”


הנחייה: חנין חוסין וגיא אלוני, מורים בבית הספר (עברית-ערבית)mixed-cities-479

שני נרטיבים, שני מורים, כיתה אחת. שיעור לדוגמא, שבו תלמידי כיתה ט’ לומדים את הנרטיב ההיסטורי של ה”אחר”. נדגים כיצד חשיבה נרטיבית עוזרת לניתוח מציאות ולהתמודדות עם קונפליקט, על ידי הכרת השקפות שונות המגלמות מציאות מורכבת ואמת שאינה אבסולוטית. סדיקת הדיכוטומיות של טובים-רעים, אנחנו-הם, תוך שימת דגש על היכולת לחוש אמפטיה וכבוד כלפי ה”אחר”. בבסיס המפגש השוויוני בבית הספר עומדת התפיסה הדו – לשונית לפיה השפה אינה רק אמצעי חיוני לתקשורת הדדית אלא גם נדבך מרכזי בתרבות של כל אדם. עברית וערבית זוכות למעמד שווה בבית הספר, והילדים לומדים בשתיהן במקביל.