שירות פסיכולוגי ייעוצי (שפ”י): “הגישה הנרטיבית”


שירות פסיכולוגי ייעוצי (שפ”י)

header

הנחיה: היאם טנוס ואירית לויתן, יועצות חינוכיות, בעבר מפקחות אזוריות של שפ”י, משרד החינוך

הגישה הנרטיבית במהותה מאפשרת “סיפורי חיים” – ככלי לפיתוח דיאלוג בין תרבותי. מטרתה להקנות כלים לקשבmixed-cities-552 ולשיח המוגן על נושאים הנמצאים בקונפליקט. זאת גישה המתאימה לחברה הישראלית, בה חיות ביחד אוכלוסיות שונות, היוצרת מתח רב. נקודת המוצא היא לעודד שיח בו ניתן מקום לריבוי ולמגוון של דעות מתוך עמדה של הקשבה לסיפור האישי – האנושי, לנרטיב השונה, להדגשת הכוחות והייחודיות של האחר בסיפור ולא מתוך עמדה ביקורתית ושיפוטית המחפשת הכרעה.  עקרונות ניהול השיח המוגן שאובים מן הגישה הנרטיבית הנשענת על הקשבה ועל אי-הידיעה, על החצנת הבעיה המסופרת ויצירת הדהוד לה, תוך שהיא מאפשרת לסיפורים כואבים להישמע ותוך בניית סיפורים חלופיים ומועדפים על המצב. המשתתפים מוזמנים בשיח להביע רגשות (תסכול, כעס ועצב) במרחב מוגן תוך עריכת היכרות עם רגשותיו ותפיסותיו של הצד השני. תפקידו של המורה/מנחה ליצור בקבוצה מרחב המאפשר את השמעת הקולות השונים, תוך הקפדה על כללים המאפשרים למשתתפים הגנה וזהירות, ולעודד את מספרי הסיפור האישי לבחון דרכים וזוויות חדשות להתבוננות בסיפורים ולבחון פרשנות חדשה למצב הנמצא בקונפליקט.

משתתפי הסדנא התנסו במתודה הנרטיבית בנסיון ליצור שינוי בתפיסות, במשמעויות ובתחושות מתוך הקשבה ושיח ייחודי שנפתח בין חברי הקבוצה.