מט”ח: המודל האירי ללימוד משותף 


mixed-cities-241

הנחיה: מרים דרמוני שרביט, ראש צוות אזרחות, חינוך אזרחי וחיים משותפים וחינוך חברתי; מאזן פרג’, מנחה במט”ח.

הסדנה הדגימה את המודל ללימוד משותף של בתי ספר יהודיים וערביים, באמצעות גישה נרטיבית תוך המחשה של ארבעת התנאים של גורדון אולפורט (Allport): סטאטוס שווה, תמיכה ממסדית, מטרת על משותפת, מגע מתמשך וקרוב. המודל ללימוד משותף פותח בצפון אירלנד במטרה לסייע לגשר על משקעי העבר האלימים בין האוכלוסייה הקתולית לפרוטסטנטית.  עקרונות המודל הותאמו למציאות בישראל ונעשות התאמות גם למאפייני היישובים השונים. בירושלים לדוגמה, ההשתלמות משלבת היכרות מעמיקה בין מורים ממגזרים שונים בירושלים- ערבי, ממ”ד, מ”מ וחרדי, מעמיקה את הידע בנושא זהויות, יחסי רוב ומיעוט, וסוגיית אי השוויון. ההשתלמות מנגישה למורים כלים פדגוגיים יישומיים להיכרות עם מגוון הקבוצות בירושלים על מורכבותה ולהתמודדות עם אמירות קיצוניות וגזעניות בכיתה. ההשתלמות חושפת את המורים למודל האירי ללימוד משותף, ומסייעת ליצירת מודל מקומי מותאם לצמדים או קבוצות של בתי ספר הבוחרים לעבוד יחד.

cet-logo