הקואליציה לסובלנות בירושלים: סדנה סגורה בה השתתפו חברי הקואליציה


קואליציית הסובלנות של ירושלים, קמה בהובלת וביוזמת צעירים במרכז – מרכז הצעירים של י-ם,  ומהווה גוף גג לארגוני חברה אזרחית, מגזר שלישי ופעילים העוסקים בסוגיית החיים המשותפים בירושלים. במסגרת הכנס קיימו ישיבה של הארגוני הקואליציה לקידום אירועי הסובלנות במרחב הציבורי בירושלים.