“זהות יהודית, זהות ישראלית”


cropped-gesher_logo1

גשר

הנחיה: אסף אדלר, מנהל מחלקת ההדרכה.mixed-cities-548

גשר פועלת לקידום חיים משותפים ובין הקבוצות השונות בישראל, למען עתיד משותף לחברה בישראל ולעם היהודי. הסדנה התמקדה במורכבות הגדרת הזהות היהודית והישראלית. בעזרת צירי השייכות, בחנו את הממדים השונים באמצעותם כל אחד/ת מבססים את זהותם. באמצעות מתודת ה”דופלו” ביררו המשתתפים מהם מרכיבי הזהות היהודית והישראלית ואת מורכבות היחסים בין היהדות לישראליות.