מכון כרם: חינוך רב-תרבותי – הכשרת מורים


מרכז ‘מלמדים ולומדים’ הוא מרכז לפיתוח מקצועי של מורים הפועל במכון כרם. המרכז מפתח ומפעיל תכניות לפיתוח מקצועי למורים המתמקדות בהקמת קהילות למידה מקצועיות הפועלות לטיוב ולשיפור ההוראה באמצעות התבוננות חקרנית בעשייה החינוכית. בהקשר של הכנס פועלות שלוש תכניות מעניינות: חדר מורים רב תרבותי הכולל את ‘כנפי יונה’ לקליטה איכותית של מורים יוצאי אתיופיה, ותכנית לשילוב מורים יהודים להוראת עברית בבתי ספר במזרח העיר ו”מורים מובילים” הפועלת להכשרה משולבת של מורים ממזרח וממערב העיר לתפקידי הנחיה פדגוגית בבתי הספר וכן להנחיה של קהילות עירוניות לכלל המגזרים.

“מורים מובילים”הכשרה משותפת ופיתוח של צוות יהודי-ערבי 

הנחיה: יעל פולברמכר והלה ברגר, מנחות התכנית (עברית-ערבית, תרגום סימולטני)mixed-cities-78

ההכשרה המשותפת למורים יהודים וערבים מבוססת על תרגום סימולטני כך שכל אחד מדבר בשפת אם, על הנחיה משותפת, על שימוש בחומרים דו-לשוניים ועל פיתוח של צוות יהודי-ערבי. במהלך הסדנא הוקרן קטע וידאו קצר הלקוח מתוך ההכשרה שנערכה בתשע”ז/2017.

“חדר מורים רב תרבותי”מה בין זהות אישית לזהות מקצועית? (עברית)

הנחיה: יואב פז ויעל פולברמכר, מנחי התכנית של המכוןmixed-cities-285

בחינת הקשר בין זהות אישית לזהות מקצועית – כיצד בוחנים את העשייה החינוכית באמצעות התבוננות בזהות האישית של המורה ובזהות המקצועית שלו? כיצד רכיבי הזהות השונים משפיעים זה על זה? בסדנא הוצגו עקרונות העבודה ולהדגמה הביאו את ההתמודדות והדילמות העומדות בפני מורה אתיופית ושל מורה יהודי המלמד בבית ספר במזרח העיר.

title3