יוזמות קרן אברהם: למידה משותפת – תלמידים יהודים וערבים לומדים יחד לבגרות


מודל הלמידה המשותפת הוא חלק מהחזון של הארגון לכונן “חברה mixed-cities-292ישראלית רב-תרבותית ושוויונית, שבה האזרחים הערבים והיהודים מקיימים חיים משותפים הנרקמים מגיל צעיר בבית הספר ומחוץ לו, דרך היכרות ממשית, דרך גישור על פערים ועל הבדלי תרבות ובאמצעות פעילות בתחומי עניין משותפים ושיח שובר מחיצות; חברה שבה שפות הארץ הרשמיות – עברית וערבית – נלמדות, מדוברות ונראות, כביטוי לתרבויות ולאוכלוסיות שהן מייצגות וללגיטימציה הציבורית לשפות ולדובריהן”.

הסדנה הדגימה והמחישה כיצד תלמידים יהודיים וערבים לומדים יחד לבגרות בתקשורת וקולנוע. הסדנה עסקה בנושא “מציאות מהי?” כיצד נראית המציאות של התלמידים השונים, וכיצד מייצגים אותה? ותדגים יחידת לימוד חדשה בחטיבה העליונה.

logo