“מועדון קרב” – “מי מפחד ממחלוקות?


plugta-b_logo_03

פלוגתא

הנחיה: דניאל קנדלר, מנהל פלוגתא      

פלוגתא הינו מיזם חברתי של ארגון חרדי, הבא לעורר ולעודד את כולנו לקחת אחריות משותפת לגורל ויעוד שלנו כעם וכמדינה. אנו מאמינים שהמחלוקת היא דוקא נקודת מפגש, בה mixed_cities_conference_2017-007אנחנו יכולים להכיר, להתחבר ואפילו לריב קצת. לכן אנו מקיימים מרחבי שיח ולימוד שמאפשרים לנו לדבר, לחלוק ולברר יחדיו את המחלוקות הנוגעות לשאלות היעוד שלנו כעם וכמדינה. בסדנא בחנו את הכח והפוטנציאל שטמונים במחלוקות, ואת האופן שבו זירת קרב יכולה לקדם קירבה.