הבית הפתוח רמלה – שיטת וירגי’ניה סאטיר


הבית הפתוח רמלה – קבוצת סאטיר

הנחיה: טלי אהרוני וגילה כהן,  פסיכולוגיות קליניות מדריכות ומטפלות משפחתיות וזוגיותmixed-cities-123

המודל של וירג’יניה סאטיר פותח ככלי לטיפול משפחתי ובמרכזו האמונה בכוחו של האדם וביכולתו להשתנות ((STST- Satir Transformational Systemic Therapy). מודל זה מיושם בבית הפתוח לקידום יחסי שותפות והבנה בין יהודים וערבים.

הסדנה הסבירו בקצרה את עיקרי הגישה של המודל והמחישו באמצעות התנסות קבוצתית. הודגשו שני אלמנטים מתוך גישת סאטיר שהם רלוונטיים לעבודה עם קבוצות קונפליקט:

  1. ביסוס וחיזוק של תחושת ערך עצמי. אדם שמרגיש בעל ערך מתמודד עם העולם דרך חיבור לאנרגיית חיים ופחות דרך תגובות הישרדותיות. תחושת ערך עצמי קשורה גם לאמונה בשיוויון ערך בין כל בני האדם ללא קשר למוצאם, מעמדם או מינם.
  2. יישום מטפורת הקרחון ככלי יעיל להרחבת המודעות העצמית, פיתוח של סובלנות וקבלה, ופתרון של מצבי קונפליקט .עולמו הפנימי של האדם נתפס כמערכת רבת שכבות שבדומה לקרחון מרביתן אינן גלויות. מטפורת הקרחון משמשת כמפת דרכים לחקירה של מורכבות העולם הפנימי.

מצבי קונפליקט מאופיינים בין השאר בכך שתפיסת האדם השרוי בקונפליקט הופכת להיות צרה וחד סיטרית. בעזרת מטפורת הקרחון ניתנים כלים להבין את התמונה הרחבה, לצאת מהמקום המצומצם ולחוות אופנים נוספים של התפיסות,  הרגשות והציפיות הקשורות לאותו קונפליקט.

תהליך פתרון הקונפליקטים נעשה דרך קבלה והרחבה ולא דרך התנצחות או ביטול.  בבסיס הקבלה ישנה הקשבה רגישה ומדויקת לכמיהות של האדם. הכמיהות הן אוניברסליות והן תמיד חיוביות ולגיטימיות. ההקשבה להן מזמינה קבלה של האדם את עצמו ואת האחר. כתוצאה מכך, נפתחות בפני האדם אפשרויות רבות, גם במצבי קונפליקט שנתפסו

קודם כבלתי אפשריים לפתרון. כלים אלו של מודל סאטיר, מיושמים בעולם כולו ויעילים בפתיחה של ערוצי תקשורת, העלאת הערך העצמי, הרחבת הקבלה וההשלמה הפנימית כאמצעים להתמודדות עם שונות. בשנתיים האחרונות התנסינו בארץ בפרויקט ראשוני של ישום גישה זו בקבוצה דו לאומית של מנחים ערבים ויהודים.

headlogo