Daily Archives: 31 בDecember 2017


mixed_cities_conference_2017-116
הנחיה: סאמר עתאמנה, מנהל מח’ החינוך בסדנא הציגו את המודל: “מנטיקתנא – האזור שלנו” המציע בניית שותפויות בין יהודים וערבים מבוססת על קרבה גאוגרפית בין שכנים מקהילות שונות הנמצאות במתח לאומי במטרה לייצר אלטרנטיבה של שוויון וסולידריות. בסדנא בחנו כיצד מובילים שינויים ובונים שותפויות בין יהודים וערבים, ומהם הכלים להובלת שינוי באזור מוגדר בו מתגוררות אוכלוסיות שונות יחדיו. העקרונות המרכזיים של המודל: עיסוק בנושאים אזוריים כבסיס ללמידה ודיאלוג – במטרה להגביר את האזוריות המשותפת. יצירת מערכת יחסי עבודה קבועים בין בתי ספר, הנשענת על תשתית אזורית הנתמכת על ידי ראשי רשויות ומנהלי מחלקות חינוך. למידה משתפת סביב מקצועות הקיימים בתוכנית הלימודים כגון גאוגרפיה, אזרחות, היסטוריה, ספרות ועוד. רב גילאיות ושיתוף היקף גדול של תלמידים. בניית מודלים של עבודה המותאמים לכל […]

גבעת חביבה “אזוריות משותפת”


mixed_cities_conference_2017-025
הנחיה: אירנה מנליס, מנהלת בית הספר ושלומית שני, יועצת בית הספר ביה”ס פועל בתוך בית החולים אלי”ן, כמערכת חינוכית המשולבת בתוך מערכת רפואית-שיקומית, ומיועד לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים לקידום בריאותם לפני שילובם בקהילה . ביה”ס מכיל ילדים ואנשי צוות מכל המגזרים בחברה הישראלית: ערבים, יהודים ברמות שונות של זיקה לדת. בית הספר מתנהל בגישה רב תרבותית (הן של הצוות והן של המטופלים). בסדנא הדגימו כיצד יוצרים צוות חינוכי רב-תרבותי, המטפל באנשים מאוכלוסיות שונות באמצעות יצירת מרחב המאפשר למשתתפים להביא את הרגשות והמחשבות באופן בטוח, תוך עידוד שיח פתוח בין כל חברי הקבוצה.

בית הספר לילדים אלין: “צוות רב תרבותי”


mixed-cities-241
הנחיה: מרים דרמוני שרביט, ראש צוות אזרחות, חינוך אזרחי וחיים משותפים וחינוך חברתי; מאזן פרג’, מנחה במט”ח. הסדנה הדגימה את המודל ללימוד משותף של בתי ספר יהודיים וערביים, באמצעות גישה נרטיבית תוך המחשה של ארבעת התנאים של גורדון אולפורט (Allport): סטאטוס שווה, תמיכה ממסדית, מטרת על משותפת, מגע מתמשך וקרוב. המודל ללימוד משותף פותח בצפון אירלנד במטרה לסייע לגשר על משקעי העבר האלימים בין האוכלוסייה הקתולית לפרוטסטנטית.  עקרונות המודל הותאמו למציאות בישראל ונעשות התאמות גם למאפייני היישובים השונים. בירושלים לדוגמה, ההשתלמות משלבת היכרות מעמיקה בין מורים ממגזרים שונים בירושלים- ערבי, ממ”ד, מ”מ וחרדי, מעמיקה את הידע בנושא זהויות, יחסי רוב ומיעוט, וסוגיית אי השוויון. ההשתלמות מנגישה למורים כלים פדגוגיים יישומיים להיכרות עם מגוון הקבוצות בירושלים על מורכבותה ולהתמודדות עם אמירות […]

מט”ח: המודל האירי ללימוד משותף mixed-cities-78
מרכז ‘מלמדים ולומדים’ הוא מרכז לפיתוח מקצועי של מורים הפועל במכון כרם. המרכז מפתח ומפעיל תכניות לפיתוח מקצועי למורים המתמקדות בהקמת קהילות למידה מקצועיות הפועלות לטיוב ולשיפור ההוראה באמצעות התבוננות חקרנית בעשייה החינוכית. בהקשר של הכנס פועלות שלוש תכניות מעניינות: חדר מורים רב תרבותי הכולל את ‘כנפי יונה’ לקליטה איכותית של מורים יוצאי אתיופיה, ותכנית לשילוב מורים יהודים להוראת עברית בבתי ספר במזרח העיר ו”מורים מובילים” הפועלת להכשרה משולבת של מורים ממזרח וממערב העיר לתפקידי הנחיה פדגוגית בבתי הספר וכן להנחיה של קהילות עירוניות לכלל המגזרים. “מורים מובילים” – הכשרה משותפת ופיתוח של צוות יהודי-ערבי  הנחיה: יעל פולברמכר והלה ברגר, מנחות התכנית (עברית-ערבית, תרגום סימולטני) ההכשרה המשותפת למורים יהודים וערבים מבוססת על תרגום סימולטני כך שכל אחד מדבר בשפת אם, […]

מכון כרם: חינוך רב-תרבותי – הכשרת מורים


mixed-cities-504
צוות המדרשה העביר 4 סדנאות שהדגימו את השיטה החינוכית של מדרשת אדם: “שיטת בצוותא – המרת  קונפליקט בדילמה” המאפשרת למשתתפים לבחון תהליכי קבוצה הקשורים בעקרונות היסוד הדמוקרטיים, לבחון את הקונפליקטים במתקיימים בין השותפים בחברה הדמוקרטית, להמירם בדילמות פנימיות, אשר מהוות מניע למציאת פתרון שוויוני והוגן. שיטה זו מהווה את הבסיס לכל תכניות החינוך לדמוקרטיה ולשלום של מדרשת אדם.  “עוברים את הקו” – הזכות להגדרה עצמית ומשמעותה (עברית-ערבית) הנחייה: תמר גרידינגר וסאבר ראבי, מנהלי תכניות חינוכיות   הסדנה עסקה בזכות להגדרה עצמית ובמשמעותה לקבוצות אתניות, לאומיות ומגדריות. במהלכה הודגמה הדילמה בין הרצון להגדרה קבוצתית לבין החירות האישית. ראינו כי לעיתים הקונפליקט בין הקבוצות, מייצר דילמות פנימיות בתוך כל אחת מהקבוצות. “עוברים את הקו” – הזכות להגדרה עצמית ומשמעותה המגדרית (ערבית) הנחייה: סאבר […]

מדרשת אדם: “שיטת בצוותא – המרת קונפליקט בדילמה”


צוות המדרשה העביר 4 סדנאות שהדגימו את השיטה החינוכית של מדרשת אדם: “שיטת בצוותא – המרת  קונפליקט בדילמה” המאפשרת למשתתפים לבחון תהליכי קבוצה הקשורים בעקרונות היסוד הדמוקרטיים, לבחון את הקונפליקטים במתקיימים בין השותפים בחברה הדמוקרטית, להמירם בדילמות פנימיות, אשר מהוות מניע למציאת פתרון שוויוני והוגן. שיטה זו מהווה את הבסיס לכל תכניות החינוך לדמוקרטיה ולשלום של מדרשת אדם.

“שיטת בצוותא – המרת קונפליקט בדילמה”