סדנאות דיאלוג באמצעות טבע וסביבה


mixed-cities-598
Kids4Peace ?�?�?�?�?�: ???�?z?? ?�?�?�?????z?�, ?�???? ?�???�??, ?????z?? ???�???z???Y ?�?�???� ?????�?Y, ???�?�?� ?�???�?�?�?? (???�???�??-?????�?�??-???�?�???�??) ?�?�?�??4?�?�?? ?�?�?? ???�?�???? ?�?�???? ?�?�?�?�???� ?�?�?Y ?�???�?? ?�?z?�?�?�?�?� ?�?�?Y ?�?�?�?�?�??, ?�?�?�???�?? ?�?z?�?????z?�?? ?z?�???�?�???�?? ?�?�???�?�?�?� ?�?z?�?�?�?? ?????�?�???�?�?? ?�?z???�?�?�?� ?�???�?? ???�???z?�?�?� ???? ?�?�?�?�???�?�???�?? ?�?z???�?� ???�-?????�?�???�. ?�?�?�?�?� ?�?????�?�?Y ?�???�?�???� ???�?�?? ?z???�?s ?�???�?�?�?? ???�?�????, ?�?z???z?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?? ?�?z???�?� ?�???�???�?�?� ?�?�???�?�???�??. ?�?�???�???�?? ?????�?� ?�?z?�?�?�?� ?�?�?� ?�?�?�?z?�?�?? ?�?? ?�?z?�?????�?�??, ?�?z?�?�?�?z?� ???? ?z???�?�?? ?�???�?�?�?� ???? ?�?�?� ?�?�?�???? ?�?z?�?????�?�?? ?�???�?�?�??. ?�?z???�?????� ?�?�???� ?z?�?� ???�?�???????�???�?�?�??, ?????�?� ?�?z?�?????�?�?? ?�?�?�?�???� ???? ?�?�?�?? ?�???�?? a�� ???�?�?� ?�?�?????�?? (???� ???? ?�?�?????�??), ?z?� ???�?�???�?? (???� ???? ???�?�???�??), ?�???�???� ???z???�?? ?�???�?�??/?????�?z?�?�?? ???�???�?? ?�?�???s (???� ???? ???�???�??). ?�?�?�???� ?z?�?? ?�???�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?z???�?� ?z?�???�?�??, ?�?�???z?�???�???� ?�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?z?�?�?? ?�?? ?�?? ???�?? ?�???�??, ?�?�?�?�???� ???? ?�?�???�???�?? ???�?�?�?�?? ?�?? ?�?�?�???? ?�???�???? ???�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?�??4?�?�??.

“?z?�?�?�?� ?�???�??”A�


mixed_cities_conference_2017-050
?z???�?� ?�?�?�?�???�: ?�?�?�?�?�: ?z?�?�?� ?�?�?�???? ???�?�????, ?z?�?�?? ?�???�?�?�?? “?z?�?�???�?? ???? ?�???�?? ???? ?�?�????” ?�?????�?Y ???�???�?�?Y, ?�?�???? ?�?�???�?�?�?? ?????�?? ?�?�?�?�?�?� ?�???�?�?�?z?� ?�???� ???�?�???�??. “?�?�?�?�?Y ?�???�?� – ???�???? ?�?z?� ?�?�?�???? ?�???�?�???z?�?? ?z?�?? ?�?z?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????� ?�?? ?�???�?�?�?�?? ?�???? ?�???�?�???�??. ?�?z?????� – ???�?�?�?s ???? ?�???? ?�???�?�???�?? ???z?�?�??A�?�???�?�?�?� ?�???�?? ?�???�?? ?????�?� ?????z?�?� ???�?�?�?�??”. ?�?z???�???? ???�?�?�?? ?�?� ???�?�???� ?z???�?�?�?�?�?? ?�?z?�?�?�?Y ???�?�???�?? ?�???�??. ?�?�?z?�?s ?z???�?�?�?z?? ?�?�?�?�?� ?z?�?�???�?? ?�???�?�?�?Y ?�?�?? ?�?�?�?? ?�?�???�?? ?????�?�?�?� ?�?�?�?� ?�???�?�?�?� ?�?�?�??. ?�?z?�???�?� ?z?�?�?�?z?�?? ?�?�?�?�?? ???? ?z?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ???z?�???�?? ?�?�?�?????�??, ?�???�?? ?�?�?�??. ?�???�?�?? ?�?�?? ?z?z???�?� ?�?�?�?�???� ???�???? ?�???z?�?s. ???�?s ?�?�?� ???�?�?? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�???? ?�???�?�???�?? ?z?�?�?� ?�?????�?Y ?�???�?�???� ???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�???? ?�?z???�?� ???�?�???�?�?� ???�?�??,???? ?�?�???�?? ?�?�?� ?�?�???? ?z?�?? ?�???�?� ?�???�?�???�???�?�?� ?�?�?�?�?�?� ?�?�?????� ?�?? ???�?�?�?� ?�?�?�??, ?�???? ?z?�???�?? ?�?�?�?????�?? ?�?�????.A�???�?� ?�?�???�?�?� ?�?� […]

“?�???�?�?�?�?? ?�???? ?�???�?�???�??”