סדנאות דיאלוג בשיטות גישור


mixed-cities-315
???z?�???? ?????�?? ?�?�?????�?� ?�?????�?�?�: “?�???�?? ?�?????�?�?�?�?? ???�?�?�???? ?�?�???�?�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?�??” ?�?�?�?�?�?�?? ?z???�?????� ?�?�?�?�?�?�A�

“???? ???�???�?� ?�???? ???�???�??- ?�???s ?�?�?�?�?�?? ???�???z?�?�?� ???? ???�???�?�?�??” ???? ?z???�?� ...


mixed-cities-547
?z?�?�?�???�?�: ?�?�?�?�?�: ???�?�?�?� ???�?Y, ?z?�?�???? ?�?z?�?�???? ???? ?z???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?????�?� ?�?�?�?�???� ?�???�?� (?????�?�??-???�???�??) ?�?�?�?�?Y ?�?? ?�?z???�?� ???�?�?�?�?� ???�???�?�?�?? ?�?�???�?z?� ?�?? ?z?�?�???�?�?� ?�?�?? ???�?�?�?? ?�???�?�?� ?�?�?�?????�?? ???z?�?�???�, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?� ???�???�?�?�??, ?z???�?s ???�?�?Y ?????�?�?� ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?� ?�?�???�?�?� ?�?�???s ???�?�?�?�?� ?z?�???�?�?�?? ?�?�?Y ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�?? ?z?????�?�?�?�?? ?�?�?�?�??. ?�?�?Y ?z???�?s ???�?�?Y ???�?�?? ???? ???�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?? ?�???? ?�???�?�?�?�??, ??”?� ?�?�?�???? ?�?�?�?� ?�?�?�?�?�???�?? ?�?????�?�?? ?�?? ?�?�?�?� ?�?�?�?�, ?�?�???? ?�?�?�?�?�, ???�?�???�?�??, ?�?�?�?�?� ?�?�?�?????�?�??. ?�???�?�?? ?????�?� ?�?�?�???�?? ?????�?�???�?�?? ?�???�???�?�?� ?�?�?� ?z???�?� ?�?�???�?s ?�?�???�???�. ?�?�?� ?z???�?� ?�?�?? ?�???�?s ?�?� ?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?�?z???�???�?�?? ?�???�???�?? ?�???�???� ?�?�?�?�?�?? ?�?z?????� ???�?�?�?? ???�???�?? ???? ?�?�???s ?????�?�?�?� ?�???�?�?�?Y ?�?�?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�???�, ?�?�?�?Y ?�?z???�?� ?�?�???�???�. ?�?z?�???�?� ?????�?� ?�?�?????� ?�?�?�?� ?�?�?? ?�?�?????�?�?? ?�?? ?z?�?????�?� ?�?�???�?s ?z?�?�?�???� ???? ?�?z?�?�?? ?�???? ?�???�???�?s? ?�?�?�?�???� ?�?�?�?z???�?? ?????�???�?�?� ?�?�?� ?z???�?� ?�?�?Y ?�?�?� […]

“?�?�?� ?z???�?� ?�?�???�?s ?�?�???�???�” A�A�


mixed-cities-619
?�?z???�?� ?�?�?�???????� ???�?�?�?�?? ?z???�?�??: ?�?�?�?�?�: ?�???�?� ?????�?�??, ?z?�?�???�?? ?�?z???�?� ?�?�?�???????� ???�?�?�?�?? ?z???�?�??. “?�?z???�?� ?�?�?�???????� ???�?�?�?�?? ?z???�?�?? ?�?�?�?? ?�-2012, ?�?�?�?? ???�???� ?�???z?�?�?� ?�?�?�?�???�?� ???�?�???? ?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?�?�?�?�?�?? ???�???�?�?� ?�?�?� ?z???�?�. ?�?z?�???s ?�?�?�?�?? ?�?�?z?�?� ?�???�?z?� ???? ???z?�?? ?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?�?�???� ?�?�?�???????�??, ?�?�?�?�?� ?�???� ???�?? ?�?z?�?�?z?�?? ???�?�?�?� ???�?�?�?�. ???�?� ?z?�?�?�?? ???�???�?�?� ?�?�?� ?z???�?� ?�?�?�?�???� ?z?�?�?�?? ?�?�?�?????�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?�?�, ?�?�???�?�?�?? “?z?�?? ?�???�?�?? ???�?�???� ?z?�?�???�??”, ?�?�?�???�?� ?z?�?�?? ???�???z???? ?�?�?�?� ?�?z???�?� ?�?�???�?? ???�?�?�?Y ???? ?z???�?� ?z?�?�???? ?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�???�?�??”. ?�???�?�?� ???�?�???� ?�?�?�?�?� ???�???�?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?�?�?�?� ?�?�?�???? ?�?�?�?�?� ?�?????�?? ?z?�?Y ?�?�?�?�?z?� ?�?z???�?? ?z?�???? ?�?? ?�?�?� ?z???�?�. ?�?�?�?� ?�???z?�?�?� ?�?�?????�?? ?z?�???� ?z???�?s ?�?z?�?�??, ?�?z?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?�?� ?�???�?�?????�?� ?�?�?�?� ?�?�?�???�. ?�?�?�?? ?�?�?????�??, ?�?z???�?� ???z?�???� ?????�?�?Y ?z?�?�?? ???? ?�?z?�?????�?�?? ?�?z???�?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ???�?�?�?�?? ?�???�?�?�?� ???�?�?�?? ?�???�?�?Y, ?�?�?�?�?? ?�?�?�?�?�?�?? ?�?z???�?�?�?? ?z?�?�???�?�?? ?�?�?�?�???� […]

?�?�?�???????�?�??” a�� ?�?�???�?? ?�?�?�?�?�?� ???�?�?�?�?? ?�?�?�?? ?z?�?�???�?�??”mixed-cities-217
?�?�?�?�???�??: ?�?�?�?�?�: ?�?� ?�?�???� (???�?�), ?????�?�?� ???�???�???� (???z???�), ?�???�?Y ???�?�?Y (?�?�?�?�), ?�?�???� ?�???� (???�?�), ???�?�?�?� ???�?Y (???�?�/?�???�?�???�??) ?�???�?�?? ?�?�?�?�?z?� ???? ?z?�?�?? ?�???�?�?�?� ?�?? ?z???�?�?� ?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?� ?�?�?�?�???� ?�???�?? ?z???�???�?? ?z?z???�?? ?�?�?�?�?�??: ?�?�?�?�?� ???�???�?�?�??, ?z?�?�?�?�?�?? ?�?�?�?????�?? ???� ?????�?�???�??, ?�?�?????�?� ?�?�?�?????� ?�?�?Y ?????�?�???� ?�?�?�???�?�?�?�??. ???�?z?�?�?? ?�?z?�?�?? ?�?z?�?????�?�?? ?�?�???�?� ???????�?? ?�?�?�?�?�?? ???�?�?�?� ?�?�?? ???�?� ?z?�?? ?�?�?�?� ???�???�?s ?�?? ?�?�?????�?� ?�?�?�?????� ?�?�?�?�?�?? ???�?� ?�?z???�?�?�?? (???�?�, ???�?�, ???z???� ?�?�?�?�?�). ?�???z?�???�?? ?�???�???? ?�?????�?? ?�?�?�?? ?z?�???� ?�?�?�?�?Y ?�?�?�?�?? a�� ?�?z?�?????�?�?? ?�???�?�?�?� ???�???�?�?�?? ???? ?�???�???�?�?�?? ?�???? ?z?�?�?? ?�?�???�???� ?�?�?�?�?z?� ?�???�?�?? ?�?�?�?????�?� ?�?�?�?�?????� ?�?? ?z???�?� ?�?�?�?�?�?? ?�???�?�?�?Y ???�?�???�?�?�?? ?�?�???�?�?? ?????�?�?�??.

“?�?�???�?? ?????�?? ?z???�???�?�??”